Facebook

 

Történelmi visszatekintés

Már az 1800-as években szabályozták a városok, falvak által körülvett területek őrzését, hisz a mezei vagyon őrzése mindig is cél volt. A Pallas Nagylexikon így értelmezi az akkor még mezőrendőrség néven működő szervezetet:

 

Már az 1800-as években szabályozták a városok, falvak által körülvett területek őrzését, hisz a mezei vagyon őrzése mindig is cél volt. A Pallas Nagylexikon így értelmezi az akkor még mezőrendőrség néven működő szervezetet:

 

Mezőrendőrség: az az őrszemélyzet, melynek rendeltetése a mezőgazdasági területnek, azon levő terményeknek vagy gazdasági felszerelvényeknek biztonsága, károsító, jogtalan cselekményektől való oltalmazása érdekében működni, az elkövetett rend- és jogellenes cselekmények elkövetőit kipuhatolni és az illetékes büntető hatóságoknak feljelenteni v. átszolgáltatni. A speciális mezei rendőrség szervezését szükségessé teszi az a körülmény, hogy a közrend, biztonság és nyugalom fenntartására általában hivatott rendőri fegyveres erő, nevezetesen az állami csendőrség, egyéb szolgálatai által jelentékenyen elfoglaltatván, azt az aprólékos őrködést, melyre a mezei vagyon biztonsága végett szükség van, nem teljesítheti. Az 1894. XII. t.-c. a M.-nek ügyét a modern követelmények szerint szabályozta. E törvény kimondja, hogy a mezei határ őrizetére a politikai községek, a szőlőterület őrizésére pedig az u. n. Hegyközségek kötelesek megfelelő számú mező-, illetve hegyőrt alkalmazni. Hatósági engedély által egyes község felmenthető az állandó mezőőr alkalmazás kötelezettsége alól, vagy megengedhető, hogy több szomszédos község közös mezőőrt tartson, vagy, hogy a mezőrendőr teendői a szomszédos erdőkben alkalmazott erdőőrre bízassanak. Állandó mezőőrtartás alól felmentésnek nem lehet helye, ha a községi határ területe összesen, vagy a bekerített, illetve külön mezőőrt tartó birtokok levonásával 300 katasztrális holdnál nagyobb; az erdőőr megbízásának pedig csak akkor lehet helye, ha a mezei terület 200 katasztrális holdnál nem nagyobb. A községi mezőőrök javadalmának terhét az érdekelt birtokosok viselik. Ha valakinek egy v. több szomszédos határban legalább 100 katasztrális hold birtoka vagy bármekkora területű bekerített birtoka, kertje, gyümölcsöse van, külön arra felesketett mezőőrt tarthat, és ha tart, úgy illető területe után a községi mezőőr költségeiben participálni nem köteles. A mezőőr szolgálati eljárásait részletesen az 1894. XII. t.-c. végrehajtási rendeletének D) melléklete tartalmazza. Ugyanebben van szabályozva a mezőrendőr fegyverviselése és fegyverhasználata; valamint az ellene indítható fegyelmi eljárás is.

 

Forrás: Pallas Nagylexikon

Támogatás

Ha támogatni szeretné munkánkat kérjük vegye fel a kapcsolatot a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat vezetőjével a Kapcsolat menüponton keresztül!

Kapcsolat

Ügyeleti telefonszámunk:

06-20-331-8001

Ha szemetelést, természetkárosítást lát, kérjük hívja azonnal ügyeleti számunkat! Ha teheti jegyezze meg a pontos helyszínt és ha van, a gépjármű forgalmi rendszámát. Köszönjük!

1165 Budapest
Sarjú út 5.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">rEz az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
www.mezoor.hu
Telefon: +36-1-608-2820

Rólunk

Mindannyiunk érdeke, hogy egy olyan élhető városrészt teremtsünk meg, mely a minőségi életet lehetővé tevő egészséges lakókörnyezet kialakításán, a pihenés és felüdülés tereinek bővítésén és minőségi fejlesztésén alapul. Mindez az elkerülhetetlen környezetszennyezés csökkentését igényli.

Scroll to top